Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Zondag 3 februari: Werelddiakonaat

Deze zondag vieren we gezamenlijk als Schouwen aan Zee. Welkom in de kerk van Renesse; weet u geroepen! De zondag Werelddiakonaat is ontstaan na de watersnood in ‘53. We weten uit eigen geschiedenis hoe het is om bij een grote ramp hulp uit landen wereldwijd te ontvangen. De collecte is deze zondag voor Bangladesh: een land dat ieder jaar weer door enorme overstromingen wordt geteisterd. Laat ons hart bewogen zijn.