Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Zondag 27 januari:

een ‘gewone dienst’ Anders dan vermeld staat in de Opbouw zal komende zondag nog niet de dienst van afscheid en bevestiging plaatsvinden. Door allerlei omstandigheden acht de kerkenraad het beter om dit te laten samenvallen met de start van de fusie. Kortom: komende zondag is er dus een ‘gewone’ eredienst, waarin we de lofzang gaande houden en samenkomen rondom de Bijbel om te zoeken naar troost en richting in ons leven. De keuze van de Schriftlezingen hoort u zondag in de kerk. Wees van harte welkom en laat u verrassen.