Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Zondag

Zondag 24 februari a.s. is ds. Bakker onze voorganger; hij is al een paar keer bij ons voorgegaan. Van harte een goede gezegende dienst gewenst. Op zondag 3 maart mogen we onze broeders en zusters uit Renesse en Noordwelle verwelkomen. Mooi om dan gezamenlijk de biddag voor gewas en arbeid te vieren. We hebben veel in de hand, maar we weten ons ook afhankelijk en kwetsbaar. We bidden om Gods onmisbare zegen. Na afloop is er koffie, thee en fris in de Hoeksteen.