ANBI-informatie

Protestantse gemeente te Scharendijke en diaconie

RSIN-nummer

PG Scharendijke: 824135088
Diaconie PG Scharendijke: 824135118

Contactgegevens Scriba

E. Bothoff-Kelfkens
Klaverstraat 37
4322 CG Scharendijke
0111-407191
scriba@scharendijke-pkn.nl

Bestuurssamenstelling

1 Predikant
3 ouderlingen
3 diakenen
2 ouderling–kerkrentmeesters
3 kerkrentmeesters

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten. Er zijn geen overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling

Tot de Protestantse gemeente te Scharendijke behoren de dorpen Scharendijke en Ellemeet en verder de kleine kernen Elkerzee, Looperskapelle en Brijdorpe. Kleine kernen hebben slechts enkele tientallen huizen zonder verdere voorzieningen. Mede door vergrijzing is van uitbreiding of groei in de kernen van de gemeente de laatste jaren geen sprake. Deze trend is ook binnen de gemeente waar te nemen. Scharendijke en Ellemeet zijn dorpen met een groot aantal recreatiewoningen en campings.

Doel

Een levende gemeente met het karakter van een dorpskerk, dus positief zichtbaar in de dorpssamenleving en herkenbaar voor de vele gasten in Scharendijke en omgeving. Het omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn. Daarnaast loopt de gerichtheid op de vragen vanuit onze wereld en de verantwoordelijkheid naar de samenleving als een rode draad door de activiteiten.

Financiële verantwoording en begroting gemeente en diaconie 2017

De financiële verantwoording van de Protestantse gemeente te Scharendijke over 2017

Download hier als pdf.

Baten en Lasten Diaconie PG Scharendijke

Download hier als pdf.