Ons aanbod Wat heeft de kerk in huis?

De kerk van vandaag

De kerk staat middenin het leven en middenin de samenleving. Dat vind je terug in ons aanbod. Van kinderdoop tot stervensbegeleiding, van zaalverhuur tot ondersteuning bij financiële problemen. De kerk is er voor jong en oud, groot en klein, arm en rijk.

Activiteiten voor de jeugd

Iedere zondag is er crèche en kindernevendienst (ook in de zomermmaanden). We gebruiken hiervoor het materiaal van Vertel het maar.

Twee keer per jaar is er een dienst voor en door de kinderen.

Daarnaast organiseren we voor de kinderen tot 12 jaar een paar keer per jaar een uitje om de onderlinge band te versterken. Ook doen we mee aan Sirkelslag, het spel van de landelijke kerk.

Voor de tieners is er catechisatie, kerk swag, noemen we dat hier. Eens in de 3-4 vier weken komen we anderhalf uur bij elkaar. We praten over een thema dat uit het leven gegrepen is en raakt aan het geloof. Altijd gaat de bijbel open en wordt er gebeden.

Ook is er de wintermaaltijd voor de tieners van 12-18 jaar. Deze maaltijd organiseren de tieners voor alle 50-plussers van onze gemeente. Zij stellen zelf het menu samen, zorgen voor de PR en voor een gezellige avond. Niet alleen de tieners werken hier graag aan mee, ook de gasten komen graag! De opbrengst van de maaltijd is voor een goed doel, eveneens uitgekozen door de jongeren.

Bidden met kinderen

Speciaal voor de jonge gezinnen én voor de opa’s en oma’s is er een document met kindergebeden samengesteld. Omdat je wel eens zoekt naar woorden, of vaak in dezelfde woorden vervalt.

Activiteiten voor de volwassenen

Voor de ouders van de jonge gezinnen is er de spitsuurkring: eens in de maand ontmoeten de deelnemers elkaar rondom thema’s over geloof en leven.

Ouderen gesprekskring: eens in de zes weken komen deze leden bij elkaar en praten ze over wat hen bezig houdt. Kijkt u verder op www.windkracht-8.nl voor een heel divers aanbod, aangereikt door de samenwerkende kerken in de Westhoek. Een leeskring, gebedskring, samen eten en nog veel meer.www.windkracht-8.nl

Pastoraat in crisissituaties

De Bethlehemkerk heeft met een predikant een professional in dienst met als belangrijke taak het pastoraat; met name in crisissituaties, zoals begeleiding bij ernstige ziekte en sterven. Maar ook bij problemen in gezin of familie, op het werk of vooral met jezelf, kun je een beroep doen op begeleiding van onze predikant.

Financiële bijstand

Omzien naar elkaar, ook in materieel opzicht, behoort tot de identiteit van de kerk. Al vanaf haar ontstaan kent de kerk diakenen die als taak hebben zorg te dragen dat de noodzakelijke brede ondersteuning geboden kan worden. Ook de diakenen in de Bethlehemkerk krijgen de taak mee om op de juiste manier om te gaan met de nood rondom wereldwijd. Dat kan heel dichtbij zijn, op het dorp of in de regio, maar ook wereldwijd.

Zendingsproject: NOAD en Kor Grit in Pakistan'

Pakistan, zonder de persoonlijke noot van Kor Grit

"http://www.Protestantse kerk op z'n Pakistaans"

De classicale ZWO commissie Zierikzee geeft vorm aan de taak om als classis Zierikzee zich in te zetten voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk. Zij belegt ontmoetingen voor uitwisseling tussen gemeenten en verzorgt de communicatie van de gekozen projecten van Kerk in Actie en de GZB richting de gemeenten.

Leden van de regionale ZWO-commissie:
Voorzitter: ds. Bertie Boersma - Scharendijke
Penningmeester: dhr. Johan Bin – Zierikzee
Lid: dhr. David Oppeneer - Tholen
Lid: mevr. Marianne Glerum - Zierikzee
Lid: dhr. Ane van de Velde - Sirjansland

"http://www.Kerk in Actie voor Pakistaans"

"http://www.Steun aan Pakistan"

Hieronder nog een persoonlijk bericht van Kor Grit:
Beste gemeenten van de classis Zierikzee,
Uw betrokkenheid bij Pakistan en het werk van NOAD, het Christelijk Studiecentrum en mijzelf vind ik erg bemoedigend. Christenen in Pakistan voelen zich vaak een beetje verloren tussen Oost en West. Ze horen niet bij India en Azië, maar de brug naar het Westen is ook moeilijk. Het is daarom temeer mooi om te zien dat u allemaal
geïnteresseerd bent in de kerk en het werk daar. Ik hoop dat we de komende jaren een wederzijds vruchtbare relatie kunnen opbouwen. Natuurlijk zal ik zelf proberen zoveel mogelijk als bemiddelaar op te treden, ik wil de verhalen van Pakistaanse christenen dichtbij brengen. Om dat te volgen kunt u zich abonneren op mijn blog via deze link: http://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/kor-grit. U kunt me trouwens ook volgen via Facebook: https://www.facebook.com/korgritinpakistan/. Daarnaast zal ik u regelmatig nieuwsbrieven sturen. Aarzel ook niet mij om specifieke stukjes voor bijvoorbeeld uw kerkblad te vragen. Veel dank. Hopelijk tot snel.

Vriendelijke groet, Kor Grit’

Zaalverhuur

De zalen in de Hoeksteen lenen zich heel goed voor ontmoetingen van kleinere en grotere groepen mensen (tot max. 60 personen). Een verjaardagsfeest, een jubileum dat gevierd gaat worden - of een uitvaart in kleinere kring: komt u gerust eens kijken ter oriëntatie.

Telefoonnummer van de Hoeksteen: 0111-672452.
Tarieven verhuur kerkgebouw en/of de Hoeksteen 2018

Verhuur kerkzaal:
Dagdelen 1, 2 of 3.
Individueel gebruik : 174 – 226 – 253
Jaarbasis 1 maal per week : 1419 – 1846 – 2060
Jaarbasis 1 maal per 2 weken : 1051 – 1363 – 1519

Verhuur de Hoeksteen:
Individueel gebruik, per dagdelen 1, 2 of 3.
Kleine zaal : 33 – 43 – 47
Grote zaal : 52 – 67 – 77
Grote + kleine zaal : 68 – 90 – 100

Verhuur op jaarbasis:
Bij gebruik 1 maal per week, per dagdelen 1, 2 of 3.
Kleine zaal : 582 – 760 – 848
Grote zaal : 936 – 1217 – 1358
Grote + kleine zaal : 1275 – 1654 – 1841

Bij gebruik 1 maal per 2 weken, per dagdelen 1, 2 of 3.
Kleine zaal : 437 – 572 – 640
Grote zaal : 703 – 916 – 1040
Grote + kleine zaal : 968 – 1259 – 1405

Alle bedragen zijn in euro´s.

Voor meer informatie neemt u contact op met mw. W. Dorreman, Platteweg 17, 4322 BD Scharendijke (0111-671829/i.dorreman@zeelandnet.nl) of dhr. C.A. de Jonge, Deltastraat 12, 4322 BN Scharendijke (0111-671865 / jongedelta@zeelandnet.nl)

Kerkdiensten

17 febr. 10.00 ds Bertie Boersma
17 febr. 19.30 Taizéviering in de Bethlehemkerk
24 febr. 10.00 ds.C.R.P. Bakker, Rotterdam
03 maart 10.00 ds.Bertie Boersma Bidden voor gewas en arbeid. Gezamenlijke dienst met Renesse/Noordwelle in de Bethlehemkerk.
06 maart 19.30 gezamenlijke dienst.
06 maart Aswoensdag, wereldvluchtelinge werk.
10 maart ds. Bertie Boersma. 1e zondag 40dagentijd en Heilig avondmaal.
17 maart 10.00 ds.J Herwijer 2e zondag 40dagentijd. Burgh.
24 maart 10.00 ds. Bertie Boersma 3e zondag 40dagentijd.
31 maart 10.00 ds.G.A.Trouwborst4e zondag 40dagentijd.
07 april 10.00 Renesse Scharendijke 5e zondag 40dagentijd.
14 april 10.00 ds. Bertie Boersma. Palmzondag.