Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

26 februari

Komende zondag is er, na lange tijd, weer een zangdienst. Neeltje van der Linde en Els Bothoff treffen de voorbereidingen voor deze dienst en zullen die ook leiden. Mooie liederen zijn er aangedragen. Een vreugdevolle en bemoedigende dienst toegewenst! Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in de Hoeksteen.


Aswoensdag

Woensdag 1 maart 19.30 uur: ds. B. Boersma het begin van de veertigdagentijd. In de Bethlehemkerk is dan – voor zover ik weet – voor het eerst een viering, daarom een korte toelichting hierop: aswoensdag is een dag van ommekeer, de toekeer naar God toe. Een dag van boetedoening èn vergeving. Op deze dag mogen wij opnieuw onder ogen zien hoe God ons heeft bedoeld: we zijn kinderen van God, we mogen leven uit Gods genade. Op aswoensdag erkennen wij dat we stof en as zijn, maar ook dat God uit stof en as een nieuwe wereld schept. Als teken van deze dubbele beweging kunt u in de viering het askruisje op uw voorhoofd getekend krijgen. Zo beginnen wij de veertigdagentijd en gaan wij op weg naar Jeruzalem, om met Christus op te staan en opnieuw te gaan leven. De viering van aswoensdag geeft een indrukwekkend ritueel waarmee het begin van de veertigdagentijd wordt gemarkeerd. Als u nog een palmtakje van Palmzondag heeft, mag u die meebrengen. De Schriftlezingen zijn: Joël 2:12-19 en Matteüs 6:16-21. De aswoensdagviering wordt geleid door Neeltje van der Linde en ds. Bertie Boersma. Wees allen van harte uitgenodigd.

Veertigdagentijd: de landelijke kerk draagt dit jaar het thema ‘Sterk en dapper’ aan voor de veertigdagentijd: Jezus deelt Zijn kracht en liefde met ons. Uit liefde volbracht hij Zijn lijdensweg. In dat spoor worden ook wij uitgenodigd om sterk en te dapper zijn. Net als in de Adventstijd zal de (levens)boom weer voorin de kerk staan voor de kindernevendienst; daar wordt iedere zondag een passend symbool aan gehangen. Ria van van der Klooster zal een liturgisch bloemstuk maken waarbij de basis gelijk blijft, maar het iedere zondag een ander accent krijgt. Het bloemstuk verbeeldt het thema: ‘sta in je kracht’. De Schriftlezingen voor zondag 5 maart zijn Psalm 91 en Matteüs 4:1-11. We wensen u een inspirerende tijd toe!


Koffie met een oortje

Op zaterdag 18 februari was er een koffiemiddag in de Hoeksteen, bedoeld als ontmoetingsmiddag met de migrantengezinnen in onze dorpen. Onder het genot van koffie en lekkere hapjes (van dichterbij en verder weg) was er gelegenheid om eens nader met elkaar kennis te maken. Sommigen vroegen al: ‘hoe moet dat dan met de taal?’ De meeste migranten spreken al een aardig woordje Nederlands; daarnaast zullen er voldoende vertalers aanwezig zijn. Vanaf 15.30 uur druppelde de mensen overal vandaan binnen en het was een hele gezellige ontmoeting: koffie met een oortje voor kinderen, migranten en Nederlanders uit Scharendijke en Ellemeet.

.

.


Boodschappenpakket

De inzamelingsactie voor de voedselbank van de bethlehemkerk leverde maar liefst 92!!! boodschappenpakketten op!!! Iedereen namens de kerk en de voedselbank heel erg bedankt.


Zangdienst

Omdat er voor zondag 26 februari geen predikant gevonden kon worden, wil de kerkenraad graag een zangdienst houden. Heeft u een lied dat u graag wilt zingen, dan kunt u het doorgeven aan Neeltje van der Linde (671247 / nivali@zeelandnet.nl) of Els Bothoff (407191 / scriba@scharendijke-pkn.nl). Vanaf komende zondag zal er ook een lijst achterin de kerk liggen, waarop u uw bijdrage kunt vermelden. We hopen op veel ‘verzoeknummers’ en een gezegende dienst!


Kalender

Meditatie

[de ingekorte versie van de preek op eeuwigheidszondag]

‘Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek?’ (Psalm 56:9)


Welkom

Wie zijn wij?

Gemeente van Christus, middenin de wereld en geworteld in de traditie.

Met open oog en oor voor mensen om ons heen. Met handen uit de mouwen, voor mensen ver weg en dichtbij. Met beide benen op de grond, en het hart gericht op God.

Op deze website willen we u graag laten zien wat dit betekent.

Ons aanbod vertelt wat de Bethlehemkerk te bieden heeft. In Over de kerk maak je verder kennis met de Bethlehemkerk.

We verwelkomen u graag! Iedere zondag is de kerk open; om 10.00 uur begint de viering.

Lid worden? Onder het kopje Uw steun vindt u hierover meer informatie.

De kerk van vandaag

De kerk staat middenin het leven en middenin de samenleving. Dat vind je terug in ons aanbod. Van kinderdoop tot stervensbegeleiding, van zaalverhuur tot ondersteuning bij financiële problemen. De kerk is er voor jong en oud, groot en klein, arm en rijk.

Ons aanbod

Over de Bethlehemkerk

De kerk is niet van gisteren en heeft een lange en geschiedenis, dat geldt ook voor de kerk in en rondom Scharendijke. De naam Bethlehemkerk verwijst naar het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem te Elkerzee. Ons zalencentrum draagt de naam van de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen.

Over de kerk

Lid worden?

Wilt u meer weten over onze gemeente of over de kerk? Of wilt u wellicht lid worden? Of de kerk steunen? Neem gerust contact op met ds. Bertie Boersma of één van de ouderlingen. Zij vertellen u graag meer of helpen u verder. De gegevens vindt u onder Contact.

Uw steun

Kerkdiensten

met crèche en kindernevendienst
Rooster kerkdiensten

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

Online:
Facebook
Koster:
Sjaak en Willy Dorreman
Plattweg 17
4322 BD Scharendijke
0111-671829
Scriba:
Els Bothoff-Kelfkens
Klaverstraat 37
4322 CG Scharendijke

0111-407191
scriba@scharendijke-pkn.nl
Predikant:
Bertie Boersma
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke

0111-671231
dsboersma@fqi.nl