Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Sirkelslag

Sirkelslag Kids is een online spel voor jeugdgroepen ( 8-12 jaar) van de protestantse kerken. Dit jaar speelden 613 groepen met ruim 6000 jongeren mee in Nederland. Wij speelden het spel met 30 kinderen ook dit jaar weer mee in onze kerk. Ook de kinderen uit Scharendijke en Haamstede deden mee. Het was een geweldige ervaring!


Komende zondag

zal de dienst worden opgeluisterd door het gospelkoor Sjofar uit Dordrecht. Voor zover ik weet komen ze voor het eerst bij ons zingen. We zijn benieuwd! Na het beeld van het Lam hopen we komende zondag het beeld van de boekrol in Openbaring te overdenken. De manier waarop hierover wordt geschreven, helpt ons met het kijken naar het heden. Ook zullen we in de dienst aandacht schenken aan de verhuizing van Jan en Joke van der Schelde, want zij verhuizen binnenkort naar Zierikzee. Op velerlei wijze zijn ze dienstbaar geweest in onze gemeenschap. Daar zijn we hen dankbaar voor! De dienst wordt overigens opgenomen door radio Schouwen-Duiveland. We beginnen daarom iets voor tienen met de mededelingen. De week daarop is de laatste zondag van het liturgisch jaar, ook wel eeuwigheidszondag genoemd, en gedenken we hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Altijd een ingetogen, indrukwekkende dienst. Op passende wijze zal Sursum Corda haar medewerking verlenen aan de dienst. Goede en inspirerende diensten toegewenst.

Sjofar-koor


Dorcas voedselactie

Op zaterdag 4 november wordt de landelijke Dorcas voedselactie gehouden. Op bijna 1000 plekken in Nederland worden op deze dag producenten en geld ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. U kunt ook hier op het dorp uw producten en uw gift weer inleveren: bij de Plus en de Hoeksteen, tussen 10.00 en 13.00 uur. De vrijwilligers van Dorcas zorgen er dan voor dat er voedselpakketten van worden gemaakt. Leest u ook het stukje in de Opbouw nog eens door. We bevelen de Dorcasactie van harte bij u aan.


Pakistanzondag

De eerste zondag in november is de zondag waarop we aandacht schenken aan onze verbondenheid met Pakistan. Komende zondag gebeurt dat op een bijzondere en inspirerende manier: we verwelkomen dan het Pakistaans Koor van de Urdu gemeenschap in onze dienst. Zij zullen de dienst opluisteren met muziek en zang en een bijdrage leveren aan de liturgie. Een extra bijzondere dienst wordt het omdat we deze dienst ook vieren met samenwerkende van de federatie Schouwen aan Zee: zij zullen bij ons te gast zijn. Zo hopen we ons, als broeders en zusters van dichtbij en verder weg, verbonden te weten in Gods liefde die alle grenzen overstijgt. Vanaf 10.00 uur staat er koffie en thee voor u klaar. Omdat de koorleden uit het midden van het land komen, begint de dienst wat later, zo rond 11.00 uur.

In de dienst hoort u meer over NOAD en over Kor Grit: hij heeft zijn onderzoek bijna afgerond. Daarmee loopt ook zijn contract bij Kerk in Actie af. We hebben een ander mooi Pakistaans project gevonden: het OTS, het open theologisch seminarie. Het OTS ontwikkelt cursussen en materialen die christenen helpen om meer te leren over het geloof en christen te zijn in de Pakistaanse samenleving. Ook de kerkelijke gemeentes maken veel gebruik van de materialen die OTS ontwikkelt.


Zondag 22 okt.

Vieren we het Heilig Avondmaal. Ieder is van harte welkom bij de Heer die als Gastheer ons nodigt rondom de tafel om brood en wijn te ontvangen, als voedsel voor de ziel, als tekenen van Zijn leven dat Hij voor ons gegeven heeft. In deze herfsttijd staat in het kerkelijk jaar de eindtijd en de wederkomst van Christus centraal; daarbij past het boek Openbaring. Geen gemakkelijk boek, maar wel heel actueel. Komende weken hoop ik een paar keer te preken over beelden uit dit boek, te beginnen met het lam Gods. Woorden die altijd klinken bij het Avondmaal en daardoor misschien ook wel een beetje ingesleten zijn. Wat vertelt Openbaring ons hierover, en wat zegt het ons, hier en nu? Volgende week hopen we weer onze oud-voorganger ds. Hilde Graafland uit Veenendaal te begroeten. Van harte goede en gezegende diensten toegewenst.


Kalender

‘Vertel me, wat heb je in huis?’ (2 Kon. 4:1-7)

We schrijven de 9e eeuw voor Christus. Een vrouw van een van de profeten komt bij Elisa en schreeuwt het uit, zo staat het er letterlijk: zij schreeuwt om hulp. De wanhoop lees je van haar woorden af: als weduwe heeft ze geen eten en drinken meer en haar tekort wordt nu zo nijpend, dat het haar gezin zal verscheuren. En dat is hártverscheurend.

In haar schreeuw om hulp horen we de noodkreet van zoveel mensen op deze aarde, die lijden aan het tekort. In haar schreeuw horen we de roep van mensen die achterblijven, weggemoffeld worden. In haar schreeuw horen we de wanhoop van hen die het niet meer zien zitten. In haar schreeuw zien we de tranen van hen die een groot gemis bij zich dragen. De schreeuw van de weduwe vormt de roep van hen die nood lijden, geen toekomst meer zien.

Wat de vrouw doet, is sterk. Zij wendt zich tot Elisa om hulp; zij durft dus haar situatie kenbaar te maken. Dat vraagt moed en lef: om de schroom te overwinnen, om soms maar hardop te zeggen dat je het niet redt. Ze beroept zich daarbij op een gezamenlijk fundament: ‘u weet toch, dat mijn man mijn ook een godvrezend mens was? En dat bent u toch ook?’ Het is alsof ze zegt: wij, u en ik, wij hebben iets gemeenschappelijks, wij zijn in het geloof aan elkaar gegeven, als broeders en zusters, in één Heer, en daarom hebben wij met elkaar van doen. En dat zet ons leven in een ander licht: in Góds licht.

‘Wat kan ik voor je doen?, vraagt Elia haar? En, zegt hij daarop: ‘vertel me wat je in huis hebt’. Vertel me wat je in huis hebt. Wat heb je nog wel, wat kún je nog wel? Vaak denken wij: ach, ik heb niet zoveel, ik kan niet zoveel, vraag die ander maar, ga maar aan mij voorbij.’ We hebben vaak meer in huis dan we denken. Maar meestal hebben we anderen nodig om dat te ontdekken. Anderen die je zien staan, die je vertrouwen geven en je over een drempel heen helpen. Wat doet het goed als iemand naar je luistert en soms tegen je zegt: ‘dat kun jij wel, probeer het maar’. Heeft niet ieder mens zo iemand nodig?

‘Vertel me wat je in huis hebt’. Zijn dat niet woorden die we veel meer tegen elkaar zouden kunnen zeggen. Woorden die uitnodigen om jezelf te laten zien, om maar tevoorschijn te komen – óók soms met al je nood, óók met de dingen waar je je mee zit.

De vrouw had niets anders in huis dan nog een klein beetje olie. Maar met hulp van de profeet en met hulp van haar buren durft zij haar schatten aan te boren. En met hulp van God stroomt de olie rijkelijk. Zo gaat de toekomst voor dit gezin open.

Dat is, wat God voor ieder schepsel voor ogen heeft. Dat is, waar wij toe worden geroepen: geroepen om te leven, voor Gods aangezicht, en in dienstbaarheid naar elkaar. Zo wordt Gods Koningschap zichtbaar op aarde.

Amen.


Welkom

Wie zijn wij?

Gemeente van Christus, middenin de wereld en geworteld in de traditie.

Met open oog en oor voor mensen om ons heen. Met handen uit de mouwen, voor mensen ver weg en dichtbij. Met beide benen op de grond, en het hart gericht op God.

Op deze website willen we u graag laten zien wat dit betekent.

Ons aanbod vertelt wat de Bethlehemkerk te bieden heeft. In Over de kerk maak je verder kennis met de Bethlehemkerk.

We verwelkomen u graag! Iedere zondag is de kerk open; om 10.00 uur begint de viering.

Lid worden? Onder het kopje Uw steun vindt u hierover meer informatie.

De kerk van vandaag

De kerk staat middenin het leven en middenin de samenleving. Dat vind je terug in ons aanbod. Van kinderdoop tot stervensbegeleiding, van zaalverhuur tot ondersteuning bij financiële problemen. De kerk is er voor jong en oud, groot en klein, arm en rijk.

Ons aanbod

Over de Bethlehemkerk

De kerk is niet van gisteren en heeft een lange en geschiedenis, dat geldt ook voor de kerk in en rondom Scharendijke. De naam Bethlehemkerk verwijst naar het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem te Elkerzee. Ons zalencentrum draagt de naam van de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen.

Over de kerk

Lid worden?

Wilt u meer weten over onze gemeente of over de kerk? Of wilt u wellicht lid worden? Of de kerk steunen? Neem gerust contact op met ds. Bertie Boersma of één van de ouderlingen. Zij vertellen u graag meer of helpen u verder. De gegevens vindt u onder Contact.

Uw steun

Kerkdiensten

met crèche en kindernevendienst
Rooster kerkdiensten

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

Online:
Facebook
Koster:
Sjaak en Willy Dorreman
Plattweg 17
4322 BD Scharendijke
0111-671829
Scriba:
Els Bothoff-Kelfkens
Klaverstraat 37
4322 CG Scharendijke

0111-407191
scriba@scharendijke-pkn.nl
Predikant:
Bertie Boersma
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke

0111-671231
dsboersma@fqi.nl