Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Op de bezinningsmiddag

van de kerkenraad, 17 februari jongstleden mocht ik de middag afsluiten en heb ik een paar gedeeltes gelezen uit Handelingen 27. Dat hoofdstuk gaat over de reis van Paulus naar Italië en de schipbreuk die dan plaats vindt. De dingen die tijdens de reis gebeuren, de zorgen die ontstaan en de spanningen die zich voordoen zijn heel menselijk en begrijpelijk. De manier waarop Paulus drie keer opstaat en handelt, is heel bemoedigend en inspirerend. We zeiden toen tegen elkaar: ‘dit gedeelte zouden we eens op een zondag moeten lezen als we heilig Avondmaal vieren.’ Komende zondag hopen we dit te doen. Als u gelegenheid heeft, leest u dan alvast eens het hoofdstuk! Welkom in de kerk, om geestelijk voedsel te ontvangen voor onderweg. De zondag daarop mogen we ds. Sinke uit Burgh-Haamstede verwelkomen. Heel fijn dat hij bereid is om bij ons voor te gaan. Is hij voor het eerst bij ons? Ik denk het… Op Hemelvaartsdag zal collega ds. Janneke Herweijer voorgaan in Burgh en mogen we daar aanschuiven. Onlangs stuitte ik op een boekje van de PKN met teksten bij Hemelvaart. De titel van het boekje luidt: ‘Met zonder Jezus’. Deze titel is ontleend aan de uitspraak van kinderen die, zodra het mooi weer is, zonder jas naar buiten willen en dan vragen: ‘mag ik met zonder jas naar buiten?’ Zo is Hemelvaart ‘met zonder Jezus’: Hij is niet meer lijfelijk bij ons, maar wel mét ons! De zondag daarop, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in, is de heer G. de Boo uit Leiden onze voorganger. Een nieuw gezicht voor ons. We laten ons verrassen door zijn verkondiging. Gezegende diensten toegewenst!


Met dank aan inzet:

Van velen beleefden we een mooie, verstilde Stille Week in de Westhoek en een vrolijke Paasviering vol jubel- en lofzang in de Bethlehemkerk. Deze weken bevinden we ons in de tijd van Pasen. Leven in het licht van Pasen is hoopvol kijken naar de toekomst. Een bemoedigende en krachtige belofte! Komende zondag zal ds. Bart Trouwborst in uw midden te gast zijn. Na de dienst is er, zoals inmiddels gebruikelijk, koffiedrinken na de dienst om hem en elkaar te ontmoeten. De week daarop gaat ds. Piter Goodijk voor en begint de dienst om 11.00 uur. Gezegende diensten en een goed samenzijn toegewenst!


Opbrengst collecte Stille Week:

In de vieringen van de Stille Week is steeds gecollecteerd voor mensen met een handicap in Birma. In totaal hebben deze collectes bij elkaar 1.017,- euro opgebracht. Allen hiervoor hartelijk dank! Dat onze hulp voor deze mensen tot zegen mag zijn, zodat voor hen de toekomst open gaat.

Bijbelkring met het oog op de zondag:
Vanwege mijn vakantie komende week heb ik met collega Ineke de Heer de bijbelkring geruild. Daardoor was die vorige week in Scharendijke en is die op 2 mei a.s. in de Pelgrimskerk

Nieuwe paaskaars:
Heeft u de nieuwe paaskaars al van dichtbij kunnen bekijken? Dit jaar is er een actuele variant gekozen: een ‘reformatiekaars’, met de jaartallen 1517 en 2017, de bijbel en de ganzeveer erop. Immers, op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze gebeurtenis en de uitwerking daarvan wordt gezien als het begin van de Reformatie. Een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld drastisch heeft veranderd. Ter gelegenheid van deze bijzondere herdenking heeft de Boca Kaarsen Groep een aantal speciaal kaarsen gemaakt met aandacht hiervoor. Op de paaskaars zien we de bijbel en de ganzenveer, omdat Luther de bijbel weer centraal stelde voor het geloof. En daar hij vond dat iedereen de bijbel zelf moest kunnen lezen, vertaalde hij de bijbel in de Duitse volkstaal. Vandaar de ganzenveer.


Zondag 23 april

Na de fijne zangdienst van een paar weken gelopen hopen we de zondag na Pasen weer een zangdienst te houden. Wilt u hiervoor een lied aandragen? Dan kunt u deze doorgeven aan Els Bothoff-Kelfkens (Tel: 0111-407191 E-mail: scriba@scharendijke-pkn.nl). ‘s Middags doet collega Schipper intrede in de Thomaskerk in Zierikzee. We wensen zijn gezin en de gemeente een bemoedigende dienst en gezegende tijd toe!


Toerusting

Sinds de startzondag ligt het kringendoekje van Windkracht 8 achterin de kerk. Een prachtig boekje is het geworden met een kleur aan activiteiten die helpen om ons leven met elkaar te delen, in gesprek gaan over het geloof en om van elkaar te leren. Achterin de kerkbode vindt u steeds de activiteiten in de komende weken.
"http://www.Windkracht-8"


Kalender

Meditatie

[de ingekorte versie van de preek op eeuwigheidszondag]

‘Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek?’ (Psalm 56:9)


Welkom

Wie zijn wij?

Gemeente van Christus, middenin de wereld en geworteld in de traditie.

Met open oog en oor voor mensen om ons heen. Met handen uit de mouwen, voor mensen ver weg en dichtbij. Met beide benen op de grond, en het hart gericht op God.

Op deze website willen we u graag laten zien wat dit betekent.

Ons aanbod vertelt wat de Bethlehemkerk te bieden heeft. In Over de kerk maak je verder kennis met de Bethlehemkerk.

We verwelkomen u graag! Iedere zondag is de kerk open; om 10.00 uur begint de viering.

Lid worden? Onder het kopje Uw steun vindt u hierover meer informatie.

De kerk van vandaag

De kerk staat middenin het leven en middenin de samenleving. Dat vind je terug in ons aanbod. Van kinderdoop tot stervensbegeleiding, van zaalverhuur tot ondersteuning bij financiële problemen. De kerk is er voor jong en oud, groot en klein, arm en rijk.

Ons aanbod

Over de Bethlehemkerk

De kerk is niet van gisteren en heeft een lange en geschiedenis, dat geldt ook voor de kerk in en rondom Scharendijke. De naam Bethlehemkerk verwijst naar het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem te Elkerzee. Ons zalencentrum draagt de naam van de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen.

Over de kerk

Lid worden?

Wilt u meer weten over onze gemeente of over de kerk? Of wilt u wellicht lid worden? Of de kerk steunen? Neem gerust contact op met ds. Bertie Boersma of één van de ouderlingen. Zij vertellen u graag meer of helpen u verder. De gegevens vindt u onder Contact.

Uw steun

Kerkdiensten

met crèche en kindernevendienst
Rooster kerkdiensten

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

Online:
Facebook
Koster:
Sjaak en Willy Dorreman
Plattweg 17
4322 BD Scharendijke
0111-671829
Scriba:
Els Bothoff-Kelfkens
Klaverstraat 37
4322 CG Scharendijke

0111-407191
scriba@scharendijke-pkn.nl
Predikant:
Bertie Boersma
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke

0111-671231
dsboersma@fqi.nl