Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Herfstmaaltijd

Ook dit jaar organiseert de diakonie van onze gemeente weer een herfstmaaltijd voor alleengaanden en 65-plussers. Deze vindt plaats op 28 oktober a.s. om 16.30 uur en eindigt rond 20.00 uur. U bent van harte welkom in de Hoeksteen voor een gezellig samenzijn en lekker eten in Zeeuwse sferen. Tot en met 23 oktober kunt u zich opgeven bij Neeltje van der Linde (671247) of Huib van der Klooster (671693).


Gezinsdienst

Komende zondag is er een gezinsdienst, of beter gezegd: een dienst voor jonger en ouder. De dienst is voorbereid met leiding van de kindernevendienst en het thema is ‘met open handen’. Kinderen en volwassenen helpen een handje mee. Muzikale begeleiding is in handen van Huib van der Klooster op het orgel en Henk de Glopper op het drumstel. Vanaf 9.30 uur staat er koffie en limonade klaar onder het orgel. Vanuit de ontmoeting met elkaar zoeken we vervolgens de ontmoeting met God. We openen onze handen voor wat de Heer ons te zeggen en te geven heeft. Wees van harte welkom! De week erna verwelkomen we onze voormalige voorganger ds. Bart Trouwborst. Opnieuw is er dan koffiedrinken, maar nu na de dienst in de Hoeksteen. Een mooi moment om nog eens na te praten over de dienst, en om met elkaar mee te leven. Goede en gezegende diensten toegewenst!

Ontvang een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Bertie Boersma


Ga op weg

Ga op weg met het gevoel
dat je de moeite waard bent
en dat jou weg ertoe doet.

Ga op weg in de hoop
dat er zon op je pad zal komen
en het je voor de wind zal gaan.

Ga op weg met de gedachte
dat tegenwind erbij hoort
en je uitdaagt sterker te worden.

Ga op weg met het geloof
dat er een god is die jou ziet
en die meegaat op je weg.

ga op weg in het vertrouwen
dat als jij niet verder kunt,
God je dragen zal.


Toerusting

Sinds de startzondag ligt het kringendoekje van Windkracht 8 achterin de kerk. Een prachtig boekje is het geworden met een kleur aan activiteiten die helpen om ons leven met elkaar te delen, in gesprek gaan over het geloof en om van elkaar te leren. Achterin de kerkbode vindt u steeds de activiteiten in de komende weken.
enter link description here


Terugblik op de startzondag

Met een heerlijke koffie met koek zetten we de startzondag goed in. In de dienst zong SursumCorda prachtige liederen met de gemeente. Deel je leven, was het thema en daarin klonk de oproep om ook te delen van je geloof. In de startdienst gave enkele een voorzet door iets te vertellen over een Bijbeltekst die zij op hun hart dragen. indrukwekkende verhalen waren het. dat zouden we meer moeten doen, denk ik wel eens.
Na de dienst gingen we in groepjes aan de wandel met een puzzeltocht die gemaakt was door Hannie Aris en Jan Gaanderse, met vragen over de plaatselijke geschiedenis. Voor wie er niet bij is geweest: de quiz komt ook in de eerstvolgende editie van de Opbouw te staan.
We sloten de zondag af met een ontspannen samenzijn. Alen die hebben meegewerkt aan deze dag, hartelijk bedank daarvoor


Kalender

Meditatie

Dit huis slijt mét ons aan de tijd maar blijven zal de kracht die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht (lied 280, Sytze de Vries)

Nu ik dit schrijf, staat de kerk van binnen en van buiten in de steigers en worden de ramen ingeslagen. Wat een puinhoop geeft dat. Maar de mensen in de bouw weten het: je moet erdoorheen kunnen kijken. Het moet altijd eerst een puinhoop worden voordat er iets nieuws opgebouwd kan worden.

De verbouwing heeft best veel voeten in de aarde.


Welkom

Wie zijn wij?

Gemeente van Christus, middenin de wereld en geworteld in de traditie.

Met open oog en oor voor mensen om ons heen. Met handen uit de mouwen, voor mensen ver weg en dichtbij. Met beide benen op de grond, en het hart gericht op God.

Op deze website willen we u graag laten zien wat dit betekent.

Ons aanbod vertelt wat de Bethlehemkerk te bieden heeft. In Over de kerk maak je verder kennis met de Bethlehemkerk.

We verwelkomen u graag! Iedere zondag is de kerk open; om 10.00 uur begint de viering.

Lid worden? Onder het kopje Uw steun vindt u hierover meer informatie.

De kerk van vandaag

De kerk staat middenin het leven en middenin de samenleving. Dat vind je terug in ons aanbod. Van kinderdoop tot stervensbegeleiding, van zaalverhuur tot ondersteuning bij financiële problemen. De kerk is er voor jong en oud, groot en klein, arm en rijk.

Ons aanbod

Over de Bethlehemkerk

De kerk is niet van gisteren en heeft een lange en geschiedenis, dat geldt ook voor de kerk in en rondom Scharendijke. De naam Bethlehemkerk verwijst naar het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem te Elkerzee. Ons zalencentrum draagt de naam van de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen.

Over de kerk

Lid worden?

Wilt u meer weten over onze gemeente of over de kerk? Of wilt u wellicht lid worden? Of de kerk steunen? Neem gerust contact op met ds. Bertie Boersma of één van de ouderlingen. Zij vertellen u graag meer of helpen u verder. De gegevens vindt u onder Contact.

Uw steun

Kerkdiensten

met crèche en kindernevendienst
Rooster

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

Online:
Facebook
Koster:
Sjaak en Willy Dorreman
Plattweg 17
4322 BD Scharendijke
0111-671829
Scriba:
Els Bothoff-Kelfkens
Klaverstraat 37
4322 CG Scharendijke

0111-407191
scriba@scharendijke-pkn.nl
Predikant:
Bertie Boersma
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke

0111-671231
dsboersma@fqi.nl