Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Terugblik startdienst

Fijn om het nieuwe seizoen met velen, jonger en ouder, vaste gemeenteleden en gasten, te beginnen en ‘open huis’ te houden. Leuk ook dat de verloting van de Bijbel in gewone taal door een gast werd gewonnen. Boeiende verhalen over de haven vroeger en nu hoorden we van Wim de Voogd en Dick de Wilde. De koek bij de koffie smaakte goed en de lunch was voortreffelijk verzorgd. Al met al een ontspannen samenzijn met mooie ontmoetingen. Met dank aan velen!


Uitnodiging

Zondag a.s.hebben we weer een bijzondere dienst: er worden 2 kindjes gedoopt! Om de dienst nog feestelijker te maken zingt het koor Sursum Corda o.l.v. Huib van der Klooster. De dienst wordt geleid door onze eigen dominee Bertie Boersma en begint om 10 uur. Leuk als jullie er ook bij zijn!


Twee doopjes op zondag 24 september

We kijken uit naar de dienst van komende zondag, als Jurriaan van Binsbergen en Danique Colijn het teken van de heilige doop zullen ontvangen. Jurriaan is de zoon van Dirk en Jeannet van Binsbergen-van Kuijk en broertje van Adriaan. Danique is de dochter van Ruben en Jeanine Colijn-Muller, en zusje van Dino en Raoul. In de doop zullen hun namen verbonden worden met de namen van God. Een feest om mee te mogen maken. Na de dienst is er voorin de kerk gelegenheid om de doopouders te feliciteren. In de Hoeksteen staat dan de koffie klaar en is er ruimte voor ontmoeting. Viert u dit feest van dankbaarheid mee? Welkom! De tweede collecte in deze dienst is voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal, Bangladesh en India. Inmiddels zijn meer dan 41 miljoen mensen zijn getroffen door de watersnood. Er zijn zeker 1200 doden. ICCO en Kerk in Actie leveren samen met lokale organisaties noodhulp: voedsel en schoon drinkwater. Ook hygiëne is een belangrijk aandachtspunt met het oog op cholera uitbraak. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Red een Kind, Tear, Woord en Daad, ZOA) zijn een actie gestart voor de slachtoffers van deze ramp. Helpt u mee? De diaconie heeft aangegeven de opbrengst van deze collecte te verdubbelen. Intussen heeft zich alweer een nieuwe ramp voltrokken op sint Maarten. We zijn ons ervan bewust dat hiervoor ook onze hulp nodig is, maar vanwege het hoge aantal slachtoffers in Azië en de armoede willen we nu graag uw aandacht vragen voor de slachtoffers in Azië. Zondag 1 oktober, Israëlzondag, is er weer een ‘vroege dienst’: tegen 9.30 uur staan de deuren van de kerk open om u te verwelkomen. Voorganger is dan onze buurpredikant ds. Piter Goodijk. Goede, gezegende diensten toegewenst.


Startzondag

Een zeer geslaagde startzondag. Mooi weer en ondanks dat er mensen op vakantie waren, was er nog aardig belangstelling.
Na de dienst koffie met cake en koek. Daarna een wandeling naar de haven met uitleg van Wim de Voogd en Dick de Wilde en een lunch als afsluiting. Dank aan al de medewerkers.


‘Open huis’ in Bethlehemkerk Scharendijke

Komende zondag, 17 september, viert de protestantse gemeente in Scharendijke de startzondag. Jaarlijks is dit de zondag met extra aandacht voor onderlinge ontmoeting en kennismaking. Het thema is: ‘open huis’. We houden open huis, iedereen is welkom! Het thema sluit aan bij de campagne van dit jaar: Kerkproeverij. We willen elkaar en anderen laten proeven van alles wat God ons wil geven, ook het komend seizoen. De startdienst wordt voorbereid met enkele gemeenteleden en geeft een kijkje in de keuken van een kerkdienst. Een uitgelezen moment om eens een vriend of vriendin of buurtgenoot mee te nemen naar de kerk. Na afloop is er een koffie met zelfgemaakte koek; vervolgens maken we een wandeling naar de haven en horen we daar hoe het er vroeger aan toe ging en wat er nu allemaal gebeurt. We wandelen terug en sluiten de startzondag af met een lunch. Alle lekkernijen worden door gemeenteleden bereid. Van harte welkom!


Kalender

‘Vertel me, wat heb je in huis?’ (2 Kon. 4:1-7)

We schrijven de 9e eeuw voor Christus. Een vrouw van een van de profeten komt bij Elisa en schreeuwt het uit, zo staat het er letterlijk: zij schreeuwt om hulp. De wanhoop lees je van haar woorden af: als weduwe heeft ze geen eten en drinken meer en haar tekort wordt nu zo nijpend, dat het haar gezin zal verscheuren. En dat is hártverscheurend.

In haar schreeuw om hulp horen we de noodkreet van zoveel mensen op deze aarde, die lijden aan het tekort. In haar schreeuw horen we de roep van mensen die achterblijven, weggemoffeld worden. In haar schreeuw horen we de wanhoop van hen die het niet meer zien zitten. In haar schreeuw zien we de tranen van hen die een groot gemis bij zich dragen. De schreeuw van de weduwe vormt de roep van hen die nood lijden, geen toekomst meer zien.

Wat de vrouw doet, is sterk. Zij wendt zich tot Elisa om hulp; zij durft dus haar situatie kenbaar te maken. Dat vraagt moed en lef: om de schroom te overwinnen, om soms maar hardop te zeggen dat je het niet redt. Ze beroept zich daarbij op een gezamenlijk fundament: ‘u weet toch, dat mijn man mijn ook een godvrezend mens was? En dat bent u toch ook?’ Het is alsof ze zegt: wij, u en ik, wij hebben iets gemeenschappelijks, wij zijn in het geloof aan elkaar gegeven, als broeders en zusters, in één Heer, en daarom hebben wij met elkaar van doen. En dat zet ons leven in een ander licht: in Góds licht.

‘Wat kan ik voor je doen?, vraagt Elia haar? En, zegt hij daarop: ‘vertel me wat je in huis hebt’. Vertel me wat je in huis hebt. Wat heb je nog wel, wat kún je nog wel? Vaak denken wij: ach, ik heb niet zoveel, ik kan niet zoveel, vraag die ander maar, ga maar aan mij voorbij.’ We hebben vaak meer in huis dan we denken. Maar meestal hebben we anderen nodig om dat te ontdekken. Anderen die je zien staan, die je vertrouwen geven en je over een drempel heen helpen. Wat doet het goed als iemand naar je luistert en soms tegen je zegt: ‘dat kun jij wel, probeer het maar’. Heeft niet ieder mens zo iemand nodig?

‘Vertel me wat je in huis hebt’. Zijn dat niet woorden die we veel meer tegen elkaar zouden kunnen zeggen. Woorden die uitnodigen om jezelf te laten zien, om maar tevoorschijn te komen – óók soms met al je nood, óók met de dingen waar je je mee zit.

De vrouw had niets anders in huis dan nog een klein beetje olie. Maar met hulp van de profeet en met hulp van haar buren durft zij haar schatten aan te boren. En met hulp van God stroomt de olie rijkelijk. Zo gaat de toekomst voor dit gezin open.

Dat is, wat God voor ieder schepsel voor ogen heeft. Dat is, waar wij toe worden geroepen: geroepen om te leven, voor Gods aangezicht, en in dienstbaarheid naar elkaar. Zo wordt Gods Koningschap zichtbaar op aarde.

Amen.


Welkom

Wie zijn wij?

Gemeente van Christus, middenin de wereld en geworteld in de traditie.

Met open oog en oor voor mensen om ons heen. Met handen uit de mouwen, voor mensen ver weg en dichtbij. Met beide benen op de grond, en het hart gericht op God.

Op deze website willen we u graag laten zien wat dit betekent.

Ons aanbod vertelt wat de Bethlehemkerk te bieden heeft. In Over de kerk maak je verder kennis met de Bethlehemkerk.

We verwelkomen u graag! Iedere zondag is de kerk open; om 10.00 uur begint de viering.

Lid worden? Onder het kopje Uw steun vindt u hierover meer informatie.

De kerk van vandaag

De kerk staat middenin het leven en middenin de samenleving. Dat vind je terug in ons aanbod. Van kinderdoop tot stervensbegeleiding, van zaalverhuur tot ondersteuning bij financiële problemen. De kerk is er voor jong en oud, groot en klein, arm en rijk.

Ons aanbod

Over de Bethlehemkerk

De kerk is niet van gisteren en heeft een lange en geschiedenis, dat geldt ook voor de kerk in en rondom Scharendijke. De naam Bethlehemkerk verwijst naar het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem te Elkerzee. Ons zalencentrum draagt de naam van de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen.

Over de kerk

Lid worden?

Wilt u meer weten over onze gemeente of over de kerk? Of wilt u wellicht lid worden? Of de kerk steunen? Neem gerust contact op met ds. Bertie Boersma of één van de ouderlingen. Zij vertellen u graag meer of helpen u verder. De gegevens vindt u onder Contact.

Uw steun

Kerkdiensten

met crèche en kindernevendienst
Rooster kerkdiensten

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

Online:
Facebook
Koster:
Sjaak en Willy Dorreman
Plattweg 17
4322 BD Scharendijke
0111-671829
Scriba:
Els Bothoff-Kelfkens
Klaverstraat 37
4322 CG Scharendijke

0111-407191
scriba@scharendijke-pkn.nl
Predikant:
Bertie Boersma
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke

0111-671231
dsboersma@fqi.nl