Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Windkracht 8

Op 30 maart a.s. organiseert Windkracht 8 een gespreksavond over kerk en jeugd. De avond is bedoeld voor eenieder die met jeugd (12-18 jaar) te maken heeft: ouders, grootouders, kerkenraadsleden, en ieder die de jongeren een warm hart toedragen. Zie de uitnodiging elders in deze kerkbode.


Vierde zondag 40dagentijd,

Komende zondag wordt de dienst ingevuld door gospelkoor Laetare uit Burgh-Haamstede. Zij hebben een dienst samengesteld met als thema ‘kracht’. Met verhalen, mooie beeldfragmenten en zang in allerlei genres willen zij het geloof krachtig laten klinken. Thema’s als schoonheid van de natuur, blijdschap, strijd in het leven en hoop komen aan bod. Mooi dat Laetare weer precies op zondag Laetare komt, de zondag in het midden van de 40dagentijd. Met hun programma zullen zij ongetwijfeld de vreugde van Pasen al laten doorklinken. Wees welkom dus, komende zondag, in de kerk! Na de dienst is er koffie in de Hoeksteen. Let u op de aanvangstijd van de dienst op zondag 2 april? We beginnen dan een uur later. In deze dienst lezen we gedeelten uit Johannes 11. Een Schriftgedeelte dat woorden geeft aan verdriet en gemis, juist in deze dagen, maar ook verstaan mag worden vanuit het licht van de opstanding. Goede, gezegende diensten toegewenst.De zegenbede van afgelopen zondag

Met het oog op onze hulp aan de lijdende naaste, besloten we afgelopen zondag de dienst met onderstaande zegenbede (auteur onbekend):


Noodhulp voor Afrika Giro 555

Afgelopen zondag was er bij de uitgang een extra collecte voor de slachtoffers van de nood in Afrika. De diakonie had al 500 euro toegezegd en door de gemeente is er zelfs nog het voorlopige bedrag van 529 euro aan toegevoegd. Allen die hieraan hebben bijgedragen, hartelijk dank! Was u nog niet in de gelegenheid om te geven en wilt u alsnog graag bijdragen, dan kunt u deze week een envelop door de bus doen bij Neeltje van der Linde (Middelplaatstraat 1), of u kunt komende zondag uw bijdrage, in een envelop, in de collectezak doen. Milijoenen mensen leven op de rand van de hongerdood in Zuid-Soedan...
GEEF NU op Giro555 (iban:NL08 INGB 0000 0005 55) of via: [geef-nu.giro555.nl](https://geef-nu.giro555.nl


Kalender

Meditatie

[de ingekorte versie van de preek op eeuwigheidszondag]

‘Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek?’ (Psalm 56:9)


Welkom

Wie zijn wij?

Gemeente van Christus, middenin de wereld en geworteld in de traditie.

Met open oog en oor voor mensen om ons heen. Met handen uit de mouwen, voor mensen ver weg en dichtbij. Met beide benen op de grond, en het hart gericht op God.

Op deze website willen we u graag laten zien wat dit betekent.

Ons aanbod vertelt wat de Bethlehemkerk te bieden heeft. In Over de kerk maak je verder kennis met de Bethlehemkerk.

We verwelkomen u graag! Iedere zondag is de kerk open; om 10.00 uur begint de viering.

Lid worden? Onder het kopje Uw steun vindt u hierover meer informatie.

De kerk van vandaag

De kerk staat middenin het leven en middenin de samenleving. Dat vind je terug in ons aanbod. Van kinderdoop tot stervensbegeleiding, van zaalverhuur tot ondersteuning bij financiële problemen. De kerk is er voor jong en oud, groot en klein, arm en rijk.

Ons aanbod

Over de Bethlehemkerk

De kerk is niet van gisteren en heeft een lange en geschiedenis, dat geldt ook voor de kerk in en rondom Scharendijke. De naam Bethlehemkerk verwijst naar het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem te Elkerzee. Ons zalencentrum draagt de naam van de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen.

Over de kerk

Lid worden?

Wilt u meer weten over onze gemeente of over de kerk? Of wilt u wellicht lid worden? Of de kerk steunen? Neem gerust contact op met ds. Bertie Boersma of één van de ouderlingen. Zij vertellen u graag meer of helpen u verder. De gegevens vindt u onder Contact.

Uw steun

Kerkdiensten

met crèche en kindernevendienst
Rooster kerkdiensten

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

Online:
Facebook
Koster:
Sjaak en Willy Dorreman
Plattweg 17
4322 BD Scharendijke
0111-671829
Scriba:
Els Bothoff-Kelfkens
Klaverstraat 37
4322 CG Scharendijke

0111-407191
scriba@scharendijke-pkn.nl
Predikant:
Bertie Boersma
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke

0111-671231
dsboersma@fqi.nl